Copy Public IP 1.3

Copy Public IP là mã định danh cho các thiết bị trên mạng TCP / IP, Mọi thiết bị kết nối với Internet đều có địa chỉ Giao thức Internet (IP) riêng. Địa chỉ IP giúp các máy tính từ các mạng khác nhau có thể tìm thấy nhau, trong số những thứ khác.

Địa chỉ IP rất quan trọng đối với tất cả các hoạt động dựa trên Internet, và không có gì lạ khi người dùng không biết IP máy tính của mình. Địa chỉ IP là một trong những tài nguyên quan trọng nhất cần được quản lý trong bất kỳ mạng nào.

Hơn nữa, tất cả các địa chỉ IP IPv4 có thể được chia thành hai nhóm chính, Địa chỉ IP bên ngoài và địa phương đều phục vụ cùng một mục đích, sự khác biệt là phạm vi.

Chi tiết kỹ thuật và yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: Pentium IV trở lên
  • RAM: RAM 1 GB (khuyến nghị 2 GB)
  • Dung lượng đĩa cứng trống: 200 MB trở lên
Thông tin phần mềm
Tiêu đề : Copy Public IP 1.3
Phát triển : Sordum
Kích thước tệp : 0.3 MB
Tải Phần mềm
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.