Browsing Category

Trình duyệt web

Opera Browser 71.0.3770.148

Opera Browser là một trình duyệt web thay thế miễn phí và nhanh chóng, bao gồm duyệt theo thẻ, chặn cửa sổ bật lên, tìm kiếm tích hợp. Trình duyệt web Opera dựa trên Chromium và Blink (công cụ kết xuất được Chromium sử dụng). Trình…

Mozilla Firefox Offline Installer 85.0.2

Mozilla Firefox là một trình duyệt web nhanh, an toàn và dễ sử dụng, mang lại nhiều ưu điểm so với các trình duyệt web khác, chẳng hạn như duyệt theo thẻ và khả năng để chặn các cửa sổ bật lên. Nó cho phép bạn xem các trang Web nhanh hơn,…