Browsing Category

Bảo mật & Quyền riêng tư

PeStudio 9.09

PeStudio là một công cụ duy nhất thực hiện điều tra tĩnh của tệp thực thi 32-bit và 64-bit. Tập tin thực thi độc hại thường cố gắng che giấu hành vi độc hại của nó và để tránh bị phát hiện. Khi làm như vậy, nó thường đưa ra những bất…

360 Total Security 8.8.0

360 Internet Security cài đặt nhanh chóng và là một chương trình tương đối nhẹ, sẽ không làm nghẽn hệ thống của bạn. Chương trình bảo mật tuyệt vời này sử dụng tính năng bảo vệ chống vi-rút tiên tiến, được hỗ trợ bởi 360 Heuristic…